BRIT NOA – NOÉ SZÖVETSÉGE
Kiadó: MAGYAR ZSIDÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET
A KÖTETET A PRESSCON KIADÓ GONDOZTA

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és annak Festészetet Kedvelők Köre kortárs képző-
művészeti kiállítást szervezett, ennek anyagát mutatja be a kiadvány. Az ötlet Hajdu Istvántól származik, aki egy bibliai idézetet, Mózes I. Könyvének egy részletét választotta kiindulópontként: azt az eseményt, amikor az özönvíz után Isten szövetséget köt Noéval és utódaival, a Szövetség jeléül pedig az égen megjelenik a szivárvány.

• 2002
• ISBN 963-00-9296-4