SARÍA – ALLAH TÖRVÉNYE – AZ ISZLÁM JOG KÜLÖNÖS VILÁGA
Kiadó: PRESSCON
SZERZŐK: SALAMON ANDRÁS,
ABDUL FATTAH MUNIF
SZERKESZTŐ: T. BALLA GIZELLA

A szerzők – egy magyar ügyvéd és egy arab származású bölcsész – a Saría kötetben jogesetekkel példázva kibogozzák az igazság-
szolgáltatás, az öröklés, a földjog, a társasági jog, a büntető- és a családjog, a szexualitás,
a kamattilalom rejtelmeit, és bemutatják a mindennapi viselkedési szabályait.

• 2003
• ISBN 963-86403-2-4