TELEFONKULTÚRA
Kiadó: PRESSCON
SZERKESZTŐ: BUZÁS OTTÓ,
BITTER FERENC

Technika, technikatörténet, a technika felhasz-
nálása, emberi tényezők, távközlés-politika, gazdaság, képzőművészet, költészet, humor, karikatúrák képek és szlogenek. Mindez egy kötetben két, területének kiváló szakembere
dr. Buzás Ottó és Bitter Ferenc kitartó munká-
jának eredményeképpen.

• 1997
• ISBN 963-85657-0-5