NEUROOPHTHALMOLOGIA
Kiadó: PRESSCON
SZERKESZTŐ: DR. SOMLAI JUDIT

A kötet 7 fejezetében 40 szakcikk foglalkozik a szemészet és az ideggyógyászat határterületi tudományágával, a neuroophthalmologia eredményeivel. A szerkesztő saját víziója mentén e tudományág ismereteit komprehenzív formában láttatja, ennek a sajátos látásmódnak megnyerte a szerzőket is, ennek köszönhető a közel háromszáz oldalas, szép kivitelű kötet megjelenése.

• 2007
• ISBN 978-963-86403-4-5